• Student


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år etter avsluttet studium.


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Kontingenten for studenter er 468 kroner for ett studieår.

  Ved innmelding etter 1. januar beregnes halv kontingent og fra 1. juni begynner opptak for neste studieår.

  Les mer om studentmedlemskap i Norsk Journalistlag 

 • Pensjonist eller ufør


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Sykemeldte, medlemmer på arbeidsavklarings-penger og pensjonister opprettholder sitt medlemskap dersom de trer ut av yrket.


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Pensjonister fortsatter å være medlem av Norsk Journalistlag som pensjonistmedlemmer, med en rimelig årlig kontingent: 576 kroner pr. år.

  Medlemmer som blir uføretrygdet betaler samme kontingent som pensjonister.

  Gi oss beskjed om du har blitt pensjonist 

  Medlemstilbudet

  Som pensjonist er du fortsatt velkommen på medlemssamlinger i laget og på journalistfaglige debatter og konferanser. Du opprettholder dine medlemsforsikringer (med mindre aldersgrenser i vilkårene sier noe annet), samt medlemskap i gravferdskassa.

  Trenger du fortsatt pressekort, kan du bestille det mot et gebyr.

  Presseveteranene

  Veteraner i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har i deler av landet organisert egne klubber. Veteranklubbenes oppgave er “at gavne og fornøie” og det skjer gjennom møtevirksomhet, turer og andre arrangement som besøk i aviser, museer og bedrifter.

  Les mer om Presseveteranene 

  Efaktura

  Norsk Journalistlag tilbyr eFaktura. Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.

  Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
  (Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)

  Merk at pensjonister med en inntekt fra journalistisk arbeid i året på minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5 G) fortsetter som ordinære medlemmer, og betaler ordinær kontingent.

 • Sluttpakke


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34
  • 307 kroner pr. måneden

  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Medlemmer som har inngått avtale om sluttpakke betaler laveste ordinære kontingent (gulvet) etter utløp av oppsigelsestiden.

  Det er viktig at du informerer oss om at du har inngått avtale om sluttpakke/etterlønn (etterlønn er lønn som utbetales etter oppsigelsestiden).

  Dersom du kommer i journalistisk arbeid i løpet av sluttpakkeperioden skal kontingenten beregnes ut i fra ny inntekt. Husk å sende skjema for skifte av arbeidssted.

 • Fritak fra ordinær kontingent


  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34
  • 96 kroner pr. måned

  Notice: Undefined variable: list in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/vc_column_text.php on line 34

  Medlemmer som er midlertidig ute av journalistisk arbeid, dobbeltorganisert eller har en vanskelig økonomisk situasjon kan søke om å få fritak fra ordinær kontingent. Den reduserte kontingenten er på 96 kroner pr. måned (fra 01.01.2018).

  Gi oss beskjed om hva som er din status:

  Jeg er dobbeltorganisert
  Jeg er midlertidig ute av yrket
  Jeg er i en vanskelig økonomisk situasjon