• Ansatt

  Alle redaksjonelle medarbeidere, også ledere, kan være medlem i Norsk Journalistlag. Fast ansatte, midlertidig ansatte og vikarer er ordinære medlemmer i Norsk Journalistlag.

  Medlemskontingent

  Medlemskontingenten i Norsk Journalistlag er 1,6 prosent av fast årslønn, men har et gulv og et tak.

  • Har du en fast årslønn på 230 250 kroner eller mindre, betaler du 307 kroner pr. måned, som er laveste ordinære kontingent.
  • Har du en fast årslønn på 492 750 kroner eller mer, betaler du 657 kroner pr. måned.

   

  Årslønn er grunnlønn, alderstillegg, personlige tillegg og eventuelt stillingstillegg. Andre tillegg som overtid, fototillegg og tillegg for lokalkontor, holdes utenfor.

  Skattefradrag

  Husk at som medlem av en fagforening kan du kreve fradrag på skatten for 3.850 kroner av fagforeningskontingenten.

  Betalingsform

  De fleste medlemmene som er ansatt, får kontingenten trukket av lønningskontoret i bedriften (de er på trekk), mens resten får faktura hvert kvartal. For de som får faktura tilsendt er det også mulig å få faktura pr. måned, halvår eller år.

  E-faktura
  NJ ønsker at medlemmer som ikke blir trukket kontingent av arbeidsgiver, oppretter eFaktura.

  Det gjør du i nettbanken din, der du inngår en avtale for å få fremtidige fakturaer som eFaktura. Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
  (Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.

 • Frilanser

  Frilansere som har journalistikk som yrke kan være medlem i Norsk Journalistlag, og er ordinære medlemmer i Norsk Journalistlag.

  Frilanser eller arbeidstaker?

  Medlemskontingent

  Frilansere betaler ordinær kontingent. Medlemskontingenten i Norsk Journalistlag er 1,6 prosent av netto inntekt av journalistisk arbeid, men har et gulv og et tak.

  • Har du en fast årslønn på 230 250 kroner eller mindre, betaler du 307 kroner pr. måned, som er laveste ordinære kontingent.
  • Har du en fast årslønn på 492 750 kroner eller mer, betaler du 657 kroner pr. måned.

   

  Frilansere betaler også en egenandel til FriStup og årskontingent til NJ Frilans. Disse sendes på en samlefaktura en gang i året.

  Skattefradrag

  Husk at som medlem av en fagforening kan du kreve fradrag på skatten for 3.850 kroner av fagforeningskontingenten.

  Betalingsform

  Du får i utgangpunktet tilsendt faktura hvert kvartal. For de som får faktura tilsendt er det også mulig å få faktura pr. måned, halvår eller år.

  E-faktura
  NJ ønsker at medlemmer som ikke blir trukket kontingent av arbeidsgiver, oppretter eFaktura.

  Det gjør du i nettbanken din, der du inngår en avtale for å få fremtidige fakturaer som eFaktura. Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
  (Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre).

 • Student

  Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år etter avsluttet studium.

  Kontingenten for studenter er 468 kroner for ett studieår.

  Ved innmelding etter 1. januar beregnes halv kontingent og fra 1. juni begynner opptak for neste studieår.

  Les mer om studentmedlemskap i Norsk Journalistlag 

 • Pensjonist eller ufør

  Sykemeldte, medlemmer på arbeidsavklarings-penger og pensjonister opprettholder sitt medlemskap dersom de trer ut av yrket.

  Pensjonister fortsatter å være medlem av Norsk Journalistlag som pensjonistmedlemmer, med en rimelig årlig kontingent: 576 kroner pr. år.

  Medlemmer som blir uføretrygdet betaler samme kontingent som pensjonister.

  Gi oss beskjed om du har blitt pensjonist 

  Medlemstilbudet

  Som pensjonist er du fortsatt velkommen på medlemssamlinger i laget og på journalistfaglige debatter og konferanser. Du opprettholder dine medlemsforsikringer (med mindre aldersgrenser i vilkårene sier noe annet), samt medlemskap i gravferdskassa.

  Trenger du fortsatt pressekort, kan du bestille det mot et gebyr.

  Presseveteranene

  Veteraner i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening har i deler av landet organisert egne klubber. Veteranklubbenes oppgave er “at gavne og fornøie” og det skjer gjennom møtevirksomhet, turer og andre arrangement som besøk i aviser, museer og bedrifter.

  Les mer om Presseveteranene 

  Efaktura

  Norsk Journalistlag tilbyr eFaktura. Inngå avtale i nettbanken for å få fremtidige fakturaer som eFaktura.

  Referanse for din eFaktura er ditt femsifrede medlemsnummer.
  (Har du et medlemsnummer med færre enn fem sifre, så fyller du på med nuller foran medlemsnummeret, til det blir totalt fem sifre.)

  Merk at pensjonister med en inntekt fra journalistisk arbeid i året på minimum 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5 G) fortsetter som ordinære medlemmer, og betaler ordinær kontingent.

 • Sluttpakke

  • 307 kroner pr. måneden

  Medlemmer som har inngått avtale om sluttpakke betaler laveste ordinære kontingent (gulvet) etter utløp av oppsigelsestiden.

  Det er viktig at du informerer oss om at du har inngått avtale om sluttpakke/etterlønn (etterlønn er lønn som utbetales etter oppsigelsestiden).

  Dersom du kommer i journalistisk arbeid i løpet av sluttpakkeperioden skal kontingenten beregnes ut i fra ny inntekt. Husk å sende skjema for skifte av arbeidssted.