Visste du at

beredskapsvakter skal gi uttelling i kortere arbeidstid?