Visste du at

journalistforeningene i Europa møtes med jevne mellomrom for å diskutere felles problemstillinger?