Visste du at

det ikke er tillatt å gi midlertidig ansatte dårligere vilkår enn fast ansatte?