Nyheter

    Hvem bør hedres med Trym-prisen?

    Norsk Journalistlag deler ut Trygve Moes pris på landsmøtet 26.-28. mars 2019. Prisen gis til medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for Norsk Journalistlag.

      Vil du lage arrangementer for journalister?

      Norsk Journalistlag søker en person som skal ha ansvar for å koordinere, tilrettelegge, utvikle og gjennomføre journalistfaglige konferanser, debattmøter og andre arrangementer for redaksjonelle medarbeidere i hele landet. Søknadsfrist: snarest.