• Hva er godt arbeidsmiljø?

  • Subjektiv vurdering
  • Dårlig miljø gir dårlig produkt
  • Arbeidsgivers ansvar

  Hva som er et godt arbeidsmiljø kan variere fra person til person. Et godt arbeidsmiljø består av en del basiskrav som skal være oppfylt, men på en rekke områder er godt arbeidsmiljø en subjektiv vurdering. Det tar også arbeidsmiljøloven hensyn til. Det er den enkeltes opplevelse av egen arbeidssituasjon som legges til grunn. Det som er akseptabelt for noen, kan være totalt uakseptabelt for andre.

  Dårlig arbeidsmiljø betyr mindre trivsel, mindre motiverte medarbeidere, mindre effektivitet, dårlig helse, økt sykefravær, og i vår bransje: et dårligere redaksjonelt produkt.

  Det tar lenger tid å bygge opp et godt arbeidsmiljø enn det tar å ødelegge et.

  Hva sier loven?

  Arbeidsmiljølovens § 1-1 fastslår lovens målsetting:
  a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,
  b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  c) å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  d) å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

  Arbeidsmiljøet skal altså være fullt forsvarlig ut fra det som er teknisk og praktisk mulig til enhver tid. Det betyr at det som var tilfredsstillende i fjor, ikke nødvendigvis er det til neste år.

 • Hvem har ansvar for hva?

  • Arbeidsgivers ansvar
  • Verneombud og AMU
  • Klubbleder

  Det er arbeidsgivers plikt å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet kontinuerlig og legge til rette for den enkelte medarbeider.

  Arbeidstakernes representanter har også et ansvar. De som velges som verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal først og fremst ivareta den enkelte arbeidstakers interesser, ikke kollektivets.

  Det gir de tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven en litt annen rolle enn de som er tillitsvalgte etter hovedavtalen; klubbstyret og hovedtillitsvalgte. Det behøver ikke være noen motsetning mellom disse rollene, men det kan bli det.

Nyheter

  Kenneth Simensen (1947-2019)

  Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

   Pressens Hus skal styrke journalistikken

   Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.

   TRENGER DU HJELP?

   Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.