Student

Student

Vi ønsker deg som studerer journalistikk som medlem! Studerer du noe annet enn journalistikk, og har som mål å bli journalist, kan du også være studentmedlem i NJ.

Melder du deg inn i NJ er du automatisk med i en rekke ulike journalistnettverk. På skolen holder studentklubben pressepuber og andre arrangementer. Som medlem er du hjertelig velkommen på alle møter! Har du lyst å være med å arrangere, kan du melde deg til styret.

Som medlem i NJ kan du også delta på ulike journalistfaglige konferanser og samlinger i NJ. NJ trenger alltid aktive medlemmer, i klubben lokalt, i lokallaget og i sentrale organer.  

NJ jobber for å ivareta dine rettigheter som student og i sommerjobb og jobb ved siden av studiene. Som medlem har du rett på individuell veiledning og hjelp av NJs stab i alle arbeidsrelaterte problemstillinger. Det er blant annet NJ som har avtale med arbeidsgiverne om at journaliststudenter skal få betalt i praksisperioden. Lurer du på hva du kan forvente i lønn? Alle NJs medlemmer får individuell veiledning og råd i lønnsspørsmål. Du kan kan kontakt direkte med NJ på telefon eller epost. 

Pressekortet er inkludert i medlemskontingenten. Og studentmedlemmer i NJ har ulykkesforsikring og tyveriforsikring inkludert i medlemsskapet. 

Du kan dessuten få innboforsikring til studentpris, tillegg til alle de andre forsikringene NJs medlemmer kan tegne.

NJ Student er er det organisasjonsleddet som samler studentklubbene. NJ har studentklubber på alle journalistutdanningene på fagskoler, høyskoler og universitet.

NJ Student *
Hva gjør studentklubben?
Studentmedlemskap Kontingent for studenter Forsikringstilbud