9144 NJ-medlemmer

Medlemstellingen i NJ ved årsskiftet 2013-2014 viser at NJs totale medlemstall er gått ned med 256. Men kvinneandelen er fortsatt vel 43 prosent. Oslo Journalistklubb er NJs største lokallag med 3774 medlemmer, en nedgang på 108 medlemmer fra året før.

NJs medlemsmasse fortsetter å minke etter toppåret 2008 da tallet var 9739. Se tabeller her

I 1960 hadde NJ 948 medlemmer, 825 menn og 123 kvinner.

  • Tilsvarende i 1970 var 1523 medlemmer og i 1981 var det 3357 medlemmer totalt, 2679 menn og 678 kvinner. Kvinneandelen passerte for første gang 20 prosent.
  • I 1991 var medlemstallet 5602 med en kvinneandel på 31.4, og 10 år senere var medlemstallet økt til 8180 medlemmer. Kvinneandelen utgjorde 38.1 prosent.
  • Ved utgangen av 2009 var antall NJ medlemmer 9551, 4099 kvinner og 5442 menn. Kvinneandelen var nå 42.91 prosent.
  • Ved utgangen av 2011 var antall NJ medlemmer 9510, 4110 kvinner og 5400 menn. Kvinneandelen er på 43.21 prosent.
  • Ved utgangen av 2012 var antall NJ medlemmer 9400, 4085 kvinner og 5315 menn. Kvinneandelen er på 43.45 prosent.
  • Ved utgangen av 2013 var antall NJ medlemmer 9144, 3968 kvinner og 5176 menn. Kvinneandeln er på 43.44 prosent.

                                                                                                                                            

Antall medlemmer i NJ per år

 
År Kvinner Menn Totalt Kvinneandel
1946     272  
1960 123 825 948 13,00 %
1981 678 2679 3357 20,20 %
1987 1204 3290 4494 26,80 %
1991 1759 3843 5602 31,40 %
1997 2761 4882 7643 36,10 %
2001 3340 5185 8525 39,10 %
2002 3357 5160 8517 39,40 %
2005 3651 5292 8943 40,80 %
2006 3836 5370 9206 41,70 %
2010 4055 5467 9522 42,58 %
2012 4085 5315 9400 43,45 %
2013 3968 5176 9144 43,44 %

Alle tall er fra avslutningen av året * Iflg NJs jubileumsbok "Fra fjærpenn til internett" av Rune Ottosen (s. 352), var kvinneandelen i NJs lønnsstatistikk 1. april 1969 snaut 10 prosent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Utviklingen i lokallag fra 1990

   
Lokallag 1990 2000 2008 2010 2012 2013
Agder 156 265 324 325 332  290
Akershus 149 272 338 372 364  345
Bergen 212 551 787 792 770  770
Buskerud 145 206 214 217 203  202
Finnmark 77 125 138 150 152  150
Frilansjournalistene 493 739 752 835 834  798
Haugesund 48 87 106 97 98  107
Hedmark 175 209 215 203 193  187
Helgeland
  og Salten
121 191 199 186 184  186
Hålogaland 89 113 110 105 97  94
Møre og
  Romsdal
205 270 313 314 272  253
Nord-Trøndelag 102 130 123 123 120  114
Oppland 152 161 202 192 195  184
Oslo 2070 3341 4063 3823 3882  3774
Sogn og
  Fjordane
118 106 115 111 116  123
Stavanger 235 306 378 338 295  290
Telemark 127 189 206 195 191  193
Troms 103 162 190 197 188  179
Trondhjems 198 317 453 447 459  431
Vestfold 113 157 195 191 173  169
Østfold 182 227 258 253 265  240
Utlandet   56 58 55 47  56
             
Totalt 5270 8180 9739 9522 9400  9144

I tabellene fra og med 1993 er pensjonistene tatt med i alle lokallag mens tabellene

for årene før 1993 ikke inneholdt pensjonistene.