Program

Dag 1

12:00Lunsj
13:00Velkommen, presentasjon, praktisk informasjonLagslederne i Agder og Stavanger
13:30Hva er landsmøtet, hvordan jobber man, hva skjer – en gjennomgangDag Idar Tryggestad, nestleder i NJ
14:30Pause
14:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til endringer i NJs vedtekterTrude Furuly, landsstyremedlem
15:30Pause
15:45Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs tiltaksplan for 2019-2021Lene Svenning, landsstyremedlem
16:45Pause
17:00Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs økonomiske hovedmål for 2019-2021Britt-Ellen Negård, landsstyremedlem
18:30Møteslutt
19:30Middag

Dag 2

09:00Presentasjon og diskusjon: Forslagene til NJs programArne Ingmar Eggen, 1. vara og fast møtende i landsstyret
09:45Presentasjon av andre innkomne forslagBritt-Ellen Negård, landsstyremedlem
10:30Valgene på landsmøtetJan Børge Leirvik, valgkomiteen
11:00Andre saker til landsmøtetLagslederne i Agder og Stavanger
12:00Lunsj
13:00Hjemreise