Program

Dag 1

12:00Lunsj
13:00Velkommen, presentasjon, praktisk informasjonLagslederne for Hedmark og Oppland
13:30Hva er landsmøtet, hvordan jobber man, hva skjer – en gjennomgangHege Iren Frantzen, leder NJ
14:30Pause
14:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til endringer i NJs vedtekterSonja Nordanger, landsstyremedlem i NJ
15:30Pause
15:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til NJs tiltaksplan for 2019-2021Britt-Ellen Negård, landsstyremedlem i NJ
16:45Pause
17:00Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs økonomiske hovedmål for 2019-2021Kjersti Fikse, landsstyremedlem i NJ
18:30Møteslutt

Dag 2

09:00Presentasjon og diskusjon: Forslagene til NJs programBritt-Ellen Negård, landsstyremedlem i NJ
09:45Presentasjon av andre innkomne forslagSonja Nordanger, landsstyremedlem i NJ
10:30Valgene på landsmøtetCathrine Møystad, Valgkomiteen
11:00Andre saker til landsmøtetLagslederne for Hedmark og Oppland
12:00Lunsj
13:00Hjemreise