Program

Dag 1

12:00Lunsj
13:00Velkommen, presentasjon, praktisk informasjonLagslederne i Bergen, Sogn og Fjordane og Haugesund
13:30Hva er landsmøtet, hvordan jobber man, hva skjer – en gjennomgangDag Idar Tryggestad, nestleder i NJ
14:30Pause
14:45Presentasjon og diskusjon: Forslag til endringer i NJs vedtekterToralf Sandåker, landsstyremedlem
15:30Pause
15:45Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs tiltaksplan for 2019-2021Henrikke Helland, landsstyremedlem
16:45Pause
17:00Presentasjon og diskusjon: Forslaget til NJs økonomiske hovedmål for 2019-2021Dennis Ravndal, landsstyremedlem
18:30Møteslutt
19:30Middag

Dag 2

09:00Presentasjon og diskusjon: Forslagene til NJs programHenrikke Helland, landsstyremedlem
09:45Presentasjon av andre innkomne forslagToralf Sandåker, landsstyremedlem
10:30Valgene på landsmøtetJan Børge Leirvik, valgkomiteen
11:00Andre saker til landsmøtetLagslederne i Bergen, Sogn og Fjordane og Haugesund
12:00Lunsj
13:00Hjemreise