Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår

NJ skal:
– Motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på ansiennitetsprinsippet.
– Arbeide mot ulovlige midlertidige ansettelser og for at journalister skal ansettes direkte i mediebedriftene.
– Jobbe for innstramming i adgangen til midlertidige ansettelser og  styrking av ansattes og tillitsvalgtes rettigheter i arbeidsmiljøloven.
– Revidere tariffpolitikken til NJ med deltagelse fra hele organisasjonen.
– Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør yrket attraktivt.
– Jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling.
– Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av nedbemanning.
– Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye veiledende satser.

Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk

NJ skal:
– Jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke-redaksjonelt innhold. Publikum skal ikke være i tvil om hva som er uavhengig journalistikk.
– Jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier.
– Jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk.
– Jobbe for mediemangfold.
– Jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves.

Et sterkere NJ

NJ skal:
– Jobbe for å øke organisasjonsgraden – særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene.
– Være mer synlig med sitt arbeid.
– Styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen.

Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo.
Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig økonomi innen 2020.

Nyheter

    Kenneth Simensen (1947-2019)

    Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]