• Gull & Gråstein

  • Østlandets konferanse
  • I samarbeid med Norsk Redaktørforening
  • Avholdes i oddetallsår

  Den journalistfaglige konferansen Gull & Gråstein er beregnet på journalister og redaktører på Østlandet, først og fremst fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

  De fire tematiske bærebjelkene Gull & Gråstein hviler på:

  Fellestemaer: Dette er temaer av mer pressefaglig og overordnet karakter som kan være av interesse for så mange i målgruppen vår at debatten plasseres i plenumsmøter.* Eksempel: Debatt om ytringsfrihet.
  Kreativt påfyll: Her tar vi på alvor at journalister og redaktører ikke kun er faglige «maskiner» – men hele mennesker som trenger inspirasjon og påfyll også av ikke rent strengt pressefaglig karakter. Eksempel: Latterkurs.
  Bruks- og nytte: Her skal du få mest mulig matnyttige tips til praktisk bruk i det daglige arbeidet som journalist og redaktør. Eksempel: Intervjuteknikk
  Erfaringsdeling: Som journalister og redaktører opplever vi ting av ren menneskelig karakter. Det kan dreie seg om alt fra dekning av ulykker til mobbing på arbeidsplassen. Her har vi alle erfaringer. Gjennom å dele erfaringer av mellommenneskelig karakter kan vi bli tryggere og mer rustet til å møte også denne siden av jobben vår. Eksempel: Erfaringsdeling om hersketeknikk.

  LES MER på Gull & Gråstein sitt eget nettsted

 • Hauststormen

  • Vestlandets konferanse
  • I samarbeid med Norsk Redaktørforening
  • Avholdes i partallsår

  Hauststormen er Vestlandets største journalistkonferanse. Haugalandet, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal er dekningsområdet vårt.

  Arrangørar er Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

  Det faglege er sjølvsagt viktig, og held eit høgt nivå. Men vel så viktig er det sosiale. Det å møte gode kollegaer frå heile Vestlandet på eit uformelt vis. Tilbakemeldingane tyder på at dette er ein viktig bit for deltakarane.

  LES MEIR på heimesida til Hauststormen

 • Hellkonferansen

  • Midt-Norges konferanse
  • I samarbeid med Norsk Redaktørforening
  • Holdes hvert år i februar

  Hellkonferansen henvender seg til mediebransjen i Midt-Norge. Fotografer, journalister og annet fagpersonell i mediebransjen.

  Det er Nord-Trøndelag Journalistlag og Trondhjems Journalistforening som arrangerer konferansen sammen med Trøndelag Redaktørforening.

  Konferansens mål er å opprettholde kunnskapsnivået, samt stimulere til nytenkning og mer kunnskap hos mediene i Trøndelag.

  Hellkonferansen avholdes på Hell i Nord-Trøndelag. Hvor Hell er? I Stjørdal. Og dette er en av de få konferansene som holdes hvert år. Som regel første eller andre helg i februar.

  Økonomien er god og deltakeravgiftene lave.

  LES MER på Hellkonferansens eget nettsted

 • Sommerkonferansen

  • Konferanse for Agder og Rogaland
  • I samarbeid med Norsk Redaktørforening
  • Holdes annet hvert år i Kristiansand og Stavanger

  Sommerkonferansen har vært arrangert av Norsk Journalistlag ved lokallagene Agder og Stavanger i samarbeid med Norsk Redaktørforening, Mediehøgskolen Gimlekollen og Universitetet i Stavanger, siden 1999. Konferansen arrangeres annet hvert år i Kristiansand og Stavanger. En arbeidsgruppe med representanter fra alle parter settes ned hvert år i forkant av konferansen.

  Sommerkonferansen er åpen for alle og skal ha et faglig godt innhold for pressefolk i store og små redaksjoner.

  Økonomisk drives konferansen av deltakeravgift og tilskudd i form av vederlagsmidler fra Norsk Journalistlag. Deltakeravgiften fastsettes i god tid før hver konferanse.

  LES MER på Sommerkonferansens eget nettsted

 • Svarte Natta

  • Nord-Norge sin konferanse
  • I samarbeid med Norsk Redaktørforening
  • Avholdes på senhøsten i oddetallsår

  Svarte Natta-konferansen er et journalistfaglig møtested for pressefolk med tilknytning til Nordland, Troms og Finnmark. Den drives av representanter fra de fire nordligste lokallagene i NJ, sammen med representanter fra Nordnorsk redaktørforening.

  Svarte Natta så høstmørket for første gang i november 2001 i Tromsø, og arrangeres der hvert andre år. Konferansen har pådratt seg et rykte som en helt nødvendig og overmåte hyggelig happening blant nordnorske mediefolk – som strømmer til i stadig større omfang.

  Styret har som mål at Svarte Natta skal være viktig for akkurat disse menneskene, i denne delen av pressenorge, men det er et mål å kikke både inni og utenfor navleområdet.

  LES MER på Svarte Natta sitt eget nettsted

Norsk Journalistlag gir også penger til andre små og store seminarer og konferanser – som SKUP, Nordiske Mediedager, Dokfestivalen og Årets Bilde, Fortellingens Kraft og andre.