Landsstyret 2017-2019

Hege Iren Frantzen

Permisjon fra NRK
Leder, medlem av AU

Dag Idar Tryggestad

Permisjon fra Bergens Tidende
Nestleder, medlem av AU

Britt-Ellen Negård

Glåmdalen
Landsstyremedlem, medlem av AU, leder av Hedmark Journalistlag

Pål Hellesnes

Klassekampen
Landsstyremedlem, medlem av AU

Henrikke Helland

TV 2
Landsstyremedlem, 1.vara til AU

Kjersti Fikse Næss

Adresseavisen
Landsstyremedlem, 2. vara til AU

Dennis Ravndal

NRK
Landsstyremedlem

Robin Mortensen

NRK
Landsstyremedlem (permisjon)

Christer Pedersen

iTromsø
Landsstyremedlem

Sonja Nordanger

Aller Media
Landsstyremedlem

Lars Døvle Larssen

Tønsberg Blad
Landsstyremedlem

Frank Lynum

Aftenposten
Landsstyremedlem

Rolf Johansen

NRK
Landsstyremedlem, leder i NRKJ

Trude Furuly

NRK
Landsstyremedlem (rykket opp fra varaplass), 1. vara Oslo Journalistklubb

Toralf Sandåker

Frilanser
Styremedlem, medlem NJs landsstyre

Lene Svenning

LO Media
Første vara (fast møtende, rykket opp)

Arne Ingmar Eggen

Agderposten
Andre vara (rykket opp)

Stein Akre

TV 2
Tredje vara (rykket opp)

Jathushiga Bridget Rajah

LO Media
4. vara til landsstyret, styremedlem i Oslo Journalistklubb