9022 NJ-medlemmer

Medlemstellingen i NJ ved årsskiftet 2014-2015 viser at NJs totale medlemstall er gått ned med 122. Kvinneandelen er økt til 43,56 prosent. Oslo Journalistklubb er NJs største lokallag med 3743 medlemmer, dette er en nedgang på 31 medlemmer fra året før.
NJs medlemsmasse fortsetter å minke etter toppåret 2008 da tallet var 9739.
◦I 1960 hadde NJ 948 medlemmer, 825 menn og 123 kvinner.
◦Tilsvarende i 1970 var 1523 medlemmer og i 1981 var det 3357 medlemmer totalt, 2679 menn og 678 kvinner. Kvinneandelen passerte for første gang 20 prosent.
◦I 1991 var medlemstallet 5602 med en kvinneandel på 31.4, og 10 år senere var medlemstallet økt til 8180 medlemmer. Kvinneandelen utgjorde 38.1 prosent.

◦Ved utgangen av 2014 var antall NJ medlemmer 9022, 3930 kvinner og 5092menn. Kvinneandelen er på 44.45 prosent.

 

Antall medlemmer i NJ per år

 
År Kvinner Menn Totalt Kvinneandel
1946     272  
1960 123 825 948 13,00 %
1981 678 2679 3357 20,20 %
1987 1204 3290 4494 26,80 %
1991 1759 3843 5602 31,40 %
1997 2761 4882 7643 36,10 %
2001 3340 5185 8525 39,10 %
2002 3357 5160 8517 39,40 %
2005 3651 5292 8943 40,80 %
2006 3836 5370 9206 41,70 %
2010 4055 5467 9522 42,58 %
2012 4085 5315 9400 43,45 %
2013 3968 5176 9144

43,44 %2014 3930  5092  9022  43,56 %

Alle tall er fra avslutningen av året * Iflg NJs jubileumsbok "Fra fjærpenn til internett" av Rune Ottosen (s. 352), var kvinneandelen i NJs lønnsstatistikk 1. april 1969 snaut 10 prosent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Utviklingen i lokallag fra 1990

Lokallag                     1990        2000       2010      2012        2013        2014     

 

Agder 156 265 325 332  290 286
Akershus 149 272 372 364  345 326
Bergen 212 551 792 770  770 801
Buskerud 145 206 217 203  202 201
Finnmark 77 125 150 152  150 138
Frilansjournalistene 493 739 835 834  798 778
Haugesund 48 87 97 98  107 102
Hedmark 175 209 203 193  187 178
Helgeland og 121 191 186 184  186 167
  Salten
Hålogaland 89 113 105 97  94 92
Møre og 205 270 314 272  253 280
 Romsdal
Nord-Trøndelag 102 130 123 120  114 113
Oppland 152 161 192 195  184 188
Oslo 2070 3341 3823 3882  3774 3743
Sogn og 118 106 111 116  123 113
 Fjordane
Stavanger 235 306 338 295  290 278
Telemark 127 189 195 191  193 191
Troms 103 162 197 188  179 177
Trondhjems 198 317 447 459  431 439
Vestfold 113 157 191 173  169 161
Østfold 182 227 253 265  240 227
Utlandet   56 55 47  56 43
             
Totalt 5270 8180 9522 9400  9144 9022

 

 

I tabellene fra og med 1993 er pensjonistene tatt med i alle lokallag mens tabellene

for årene før 1993 ikke inneholdt pensjonistene.