Hva skal Norsk Journalistlag prioritere frem til 2021?

Landsstyret i Norsk Journalistlag har startet arbeidet med organisasjonens prioriteringer fram til 2021. Nå er det opp til NJs medlemmer å komme med innspill til hva som er viktigst i årene fremover.

Landsstyret vedtok utkast til tiltaksplan for 2019-2021 under sitt møte tirsdag.

– Dette er de prioriteringene landsstyret mener organisasjonen bør ha i neste landsmøteperiode. Men det er veldig viktig at vi får tilbakemeldinger fra medlemmer som mener at tiltaksplanen har mangler, eller om det er noe som ikke skal prioriteres, sier Hege Iren Frantzen, leder i Norsk Journalistlag.

Forslag til endringer må sendes landsstyret før jul.

Forslag til tiltaksplan 2019-2021

Arbeidsliv og tariffarbeid

NJ skal i perioden:

 • styrke NJs tariffarbeid og sikre at krav og forhandlinger forankres i hele organisasjonen.
 • styrke organisasjonens evner til å håndtere en evt. konfliktsituasjon.
 • jobbe for å styrke de lokale klubbenes forhandlingskraft.
 • sikre frilansernes inntektsnivå bla. gjennom å innarbeide rammeavtaler og bruken av veiledende satser både gjennom synliggjøring og involvering av redaksjonsklubbene.
 • sørge for at kompetansebestemmelsene i de ulike tariffområdene tas i bruk gjennom konkrete tiltak i den enkelte bedrift.
 • jobbe for å øke tariffdekningen blant de alle som jobber med redaksjonelt arbeid.

Arbeidet i mediebransjen

NJ skal i perioden:

 • ha en offensiv rolle i å utforme mediepolitikken i Norge, herunder jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk og jobbe for mediemangfold.
 • ta intitiativ til en oppfølgende undersøkelse om seksuell trakassering i bransjen.

Organisasjonsbygging

NJ skal i perioden:

 • intensivere arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer.
 • tydeliggjøre og synliggjøre at vi er en organisasjon for alle som utfører redaksjonelt arbeid.
 • videreutvikle NJs digitale tillitsvalgtopplæring.
 • gi alle nye klubbledere grunnleggende opplæring i rollen som tillitsvalgt, og skape insentiv til å påta seg i rollen utover en periode.
 • synliggjøre vårt arbeid og våre medlemsfordeler.
 • ha økt tilstedeværelse og sørge for aktiviteter i hele landet.
 • videreføre arbeidet med lokallagsstrukturen.
 • avholde noen av landsstyremøtene i tilknytning til de regionale journalistfaglige konferansene eller andre møtepunkter for medlemmene.

Se mer informasjon om landsstyremøtet.