Spørsmål og svar

1. Er alle frilansere MVA-pliktige?

  • Nei. Det er når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for over 50 000 kroner innenfor en periode på 12 måneder at du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

2. Hva er MVA-pliktig?

  • Frilansjournalisters omsetning av artikler, radio- eller tv-reportasjer er såfremt de er beskyttet av åndsverkloven omfattet av unntaket. Hvis frilansjournalisten derimot bidrar med bakgrunnsstoff, innhenting av statistikk mv. som er gjenstand for redaksjonens videre bearbeidelse, må dette i utgangspunktet anses som en avgiftspliktig konsulenttjeneste som ikke er beskyttet av åndsverkloven. Fotografiske bilder er MVA-pliktig fordi det ikke er et åndsverk, mens et fotografisk verk er fritatt.

3. Hvis en artikkel selges med både tekst og fotografisk bilde, er det da MVA-pliktig?

  • I dette tilfellet må selger gjøre en skjønnsmessig vurdering. En nyttig tommelfingerregel er at hvis bildet er det bærende i en artikkel kan det foreligge MVA-plikt. Hvis teksten er bærende og bildet kun illustrerer, er foreligger ikke MVA-plikt.

Om du ønsker mer informasjon om MVA, ta kontakt med ditt lokale skattekontor.

TRENGER DU HJELP?

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.