Dagsorden

Sak 1: Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2: Anker på lagsbevilgninger

Sak 3: Pressetelefon

Sak 4: B-sak: Streikekomité

Sak 5: Pressens Hus – avgjørelse om NJs deltakelse

Sak 6: Sakspapirer til landsmøtet 2019

6.01 NJs beretning for perioden 2017-2019

6.02 Økonomiske hovedmål

6.03 Innkomne forslag

6.04 Forslag til NJs vedtekter

6.05 Forslag til NJs tiltaksplan 2019-2021

6.06 Forslag til NJs program

6.07 Forslag til forretningsorden for NJs landsmøte 2019

6.08 Forslag til dirigenter for NJs landsmøte 2019

Sak 07 B-sak: Resultat av lokale forhandlinger 2018

Sak 08: B-sak: Tariffoppgjørene 2019

Sak 09: Eventuelt

NJs arbeidsutvalg

Hege Iren Frantzen

Permisjon fra NRK
Leder, medlem av AU

Dag Idar Tryggestad

Permisjon fra Bergens Tidende
Nestleder, medlem av AU

Britt-Ellen Negård

Glåmdalen
Landsstyremedlem, medlem av AU

Pål Hellesnes

Klassekampen
Landsstyremedlem, medlem av AU

Henrikke Helland

TV 2
Landsstyremedlem, 1.vara til AU

Kjersti Fikse

Adresseavisen
Landsstyremedlem, 2. vara til AU