Frilanssatsene

OBS: Frilanssatsene ble erstattet av NJs Frilanskalkulator i november 2010, og de er ikke beregnet på å brukes etter denne datoen. De er følgelig ikke lenger å regne som NJs anbefalte satser. Denne artikkelen er tilgjengelig av historiske årsaker.

Se veiledende frilanssatser for redaksjonelt bruk 2018

 

Frilanssatser per 16.01.2010

Siden flertallet av medlemmene i Frilansjournalistene er næringsdrivende, inkluderer nå NJs veiledende frilanssatser sosiale utgifter (arbeidsgiveravgift, feriepenger m.m.), det som noe unøyaktig er blitt kalt "næringstillegget". Frilansere som fortsatt mottar lønn og får trukket skatt, anbefales å trekke fra de sosiale utgiftene som blir betalt av oppdragsgiver. Noen frilansmedlemmer drar nytte av MBL-avtalen, som fastslår at når en NJ-frilanser hever honorar for mer enn 7000 kroner fra en og samme oppdragsgiver i løpet av ett kalenderår, skal det utbetales feriepenger i tillegg til honorar. Denne regelen gjelder ikke næringsdrivende, men bare for lønnsmottakende frilansere som er medlem av NJ, og for mediebedrifter som er medlem i Mediebedriftenes Landsforbund.

 

Oppjusteringen av satsene er basert på rammen for journalistoppgjøret i MBL i 2009, som var 3,42 %.  Satsene er rundet av opp til nærmeste hele krone.

 

Tekst og artikler

 

Timesats

763

Timesats bestilt oppdrag etter kl 17.00

1079

Minstehonorar

1487

Korte nyhetsreportasjer, nyhetsintervjuer, referater

2379

Mindre reportasjer, nyhetsintervjuer, referater, artikler, kritikker

4298

Standard reportasjer, intervjuer, artikler, kritikker

7440

Større reportasjer, intervjuer, artikler, kritikker:

9133

Portrettintervjuer, artikler som det ligger ekstra mye arbeid bak

  14770

 

 

Bilder honoreres i tillegg.

 

Det skal alltid betales tillegg for flerbruk av stoff. Tillegget utgjør minst 50 % pr. publisering ved overdragelse av rett til flerbruk av stoff, både tekst og bilder. Med flerbruk siktes det her til avtalt deling av stoff mellom oppdragsgiver og kjente redaksjonelle samarbeidspartnere.

Flerbruk omfatter ikke videresalg av stoff, eller enerett (i praksis overdragelse av opphavsretten) til bruk av frilanserens stoff. Rett til videresalg eller enerett kan hvis begge parter er enige avtales mot ytterligere tillegg.

For stoff som formidles gjennom presseklipptjenester regnes et tillegg på 15 %.

 

 

 

 

 

 

 

Fotografier

 

Standard honorar per bilde

1978

Helside

2592

Forside/dobbeltside

3290

 

 

Brosjyrer

 

Standard honorar per bilde

2605

Helside

3290

Forside

4234

 

 

Fotooppdrag

 

Inntil 2 timer

2663

Ut over 2 timer, per time

763

Etter kl 17.00

 

Inntil 2 timer

3290

Ut over 2 timer, per time

1079

 

For mva.-pliktige fotografer kommer evt. 25 % merverdiavgift i tillegg.

 

 

Etermedier

 

TV

 

Ferdig redigert nyhetsinnslag inntil 1 min og 30 sek

11661

Ferdig redigert studiokommentar med nye bilder

6690

Ferdig redigert studiokommentar med gamle bilder

3329

Ferdig redigert featurereportasje inntil 2 min og 30 sek

14996

Uredigert råstoff med redigeringsplan og blokker

8041

Stillbilder til nyhetssendinger

2501

Radio

 

Ferdig redigert nyhetsinnslag inntil 1 min og 30 sek

5830

Ferdig redigert featurereportasje inntil 5 minutter

8338

Ferdig redigert featurereportasje med mye arbeid bak

14867

Telfonrapport, nyhetsinnslag

1668

 

Timepris på TV/radio oppdrag

Timepris på TV/radio oppdrag 

Timesats, bestilt oppdrag etter kl 17.00

 

 

763 

1079