Om NJ Timepris

NJ Timepris baserer seg på tre hovedfaktorer:

  1. NJs lønnsstatistikk.
  2. Den enkelte frilansers egne kostnader som næringsdrivende eller lønnsmottaker.
  3. Lønnsnivået hos oppdragsgiveren frilanseren ønsker å sammenligne seg med.

Formålet med NJ Timepris er å gi frilansere et verktøy for å beregne en korrekt timepris sammenlignet med hva ansatte kolleger med samme type jobb og samme kompetanse tjener.

 

Hvem kan bruke NJ Timepris?

NJ Timepris er utviklet primært for frilansjournalister som er medlem av Norsk Journalistlag, men kan også brukes av andre. Noen av funksjonene er likevel forbeholdt medlemmer:

Medlemmer kan lagre sine data for gjenbruk, slik at de slipper å skrive inn grunnlagstallene hver gang de skal beregne sin timepris.

Medlemmer får direkte tilgang til oppdaterte nøkkeldata som NJs lønnsstatistikk og gjeldende satser for sykepenger osv. Disse er det da ikke nødvendig å legge inn manuelt.

 

Veiledende frilanssatser

Veiledende frilanssatser skal være et supplement til NJ Timepris. Satsene baserer seg på NJs lønnsstatistikk og justeres årlig sammen med NJ Timepris når ny lønnsstatistikk foreligger.

TRENGER DU HJELP?

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.