Om satsene

Frilansere bør få likt betalt som sine ansatte kolleger. Det slås også fast i rammeavtale om kjøp og salg av frilansstoff  mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

Som fakturerende næringsdrivende må frilansere selv dekke mange kostnader som ansatte får dekket av arbeidsgiverne sine. Derfor tar frilanssatsene høyde for disse utgiftene.

Eksempler på slike utgifter er kontorleie, regnskapsføring, datautstyr, telefon, kontorrekvisita, foto- og videoutstyr, programvare, etterutdanning/kurs, reiseforsikring, yrkesskadeforsikring, verdigjenstandforsikring og sykeforsikring.

De veiledende satsene baseres på den gjennomsnittlige årsinntekten til NJ-organiserte journalister med 10 års ansiennitet. I 2017 var den på 564 073 kr.

 

Veiledende satser

Tekst

Enklere nyhets/kultursak5 595 krAnslått arbeidstid 1 dag
Reportasje17 908 krAnslått arbeidstid 4 dager
Portrettintervju20 146 krAnslått arbeidstid 4,5 dager
Anmeldelser5 595 krAnslått arbeidstid 1 dag
Dagshonorar (7,5 timer)5 595 kr
Lengre oppdrag4 477 krPris pr. dag

Radio

Ferdigredigert reportasje11 190 krAnslått arbeidstid 2 dager
Ferdigredigert featurereportasje17 908 krAnslått arbeidstid 4 dager
Dagshonorar (7,5 timer)5 595 kr
Lengre oppdrag4 477 krPris pr. dag

Foto (før mva.)

Kjøp av allerede fotografert bilde (engangsbruk)2 687 krPris pr. stykk
Fotoreportasje19 528 krAnslått arbeidstid 4 dager
Dagshonorar (7,5 timer)6 105 kr
Lengre oppdrag4 882 krPris pr. dag

TV/Video (før mva.)

Egenfilmet og egenredigert nyhetssak6 735 krAnslått arbeidstid 1 dag
Egenfilmet og egenredigert featuresak TV16155 krAnslått arbeidstid 3 dager
Dagshonorar (7,5 timer)6 735 kr
Lengre oppdrag5 385 krPris pr. dag

Prisene vil justeres årlig i henhold til lønnsutviklingen i bransjen. Reiseutgifter, eventuell overtid og andre tillegg er ikke inkludert i de veiledende satsene. Og husk – reisetid er arbeidstid.

Bakgrunn for satsene

Frilanssatsene tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige årsinntekten for NJ-organiserte journalister. I 2017 var den 564 073 kr etter 10 års ansiennitet.

Ansiennitet er antallet år man har jobbet i bransjen, samt relevant utdanning. Vi bruker 10 år for å gjøre satsene enklere å forholde seg til for nye frilansere.

Samtidig viser NJs lønnsstatistikk for 2017 at den gjennomsnittlige ansienniteten og inntekten til ansatte journalister er 21,6 år og 606 808 kr. Den enkelte frilanser bør selv tilpasse prisen sin etter egen erfaring, spesialkompetanse og kundens lønnsnivå. Det er for eksempel ofte store forskjeller på lønnsnivået mellom lokalmedier og riksmedier.

Lurer du på hva de ansatte tjener hos din kunde? Sjekk NJs lønnsstatistikk!

Ekstra utgifter

Basert på tilbakemelding fra medlemmene, har Norsk Journalistlag beregnet at skrivende journalister og radiojournalisters driftsutgifter er på omkring 120 000 i året. For fotografer er de på 200 000 i året og for videojournalister 300 000. Grunnen er at fotografer og videojournalister gjerne har behov for mer kostbart utstyr.

I tillegg til vanlig lønn, honoreres ansatte med 12 % feriepenger og 4,4 % pensjon. Frilanssatsene rommer tilsvarende beløp.

Dersom ansatte i medier med NJ-tariffavtale blir syke, mottar de 100 % lønn fra første sykedag. For næringsdrivende frilansere koster en tilsvarende sykeforsikring fra NAV 9,3 prosent av frilanserens årlige overskudd. Frilanssatsene tar høyde for denne forsikringen.

Frilansere må samtidig bruke mye tid på arbeid som vi ikke fakturerer kundene for. Denne tiden defineres som ufakturerbar tid. Eksempler på dette er kundemøter, føre regnskap, sende fakturaer, planlegging av reportasjeturer, sjekke potensielle saker, pitche idéer, oppdatere nettsider, forhandling, tid på kurs og sykt barn. Norsk Journalistlag beregner derfor at 40 prosent av frilansernes arbeidstid er ufakturerbar. Det er den samme andelen som brukes i bransjer vi kan sammenligne oss med, samt av våre frilanskolleger i Sverige. Denne ufakturerbare tiden må kompenseres for gjennom honoraret i den fakturerbare arbeidstiden.

Ønsker du å gjøre en nøyaktig lønnsberegning for din virksomhet? Prøv NJ Timepris!

Med lengre oppdrag blir det mindre ufakturerbar tid, ettersom det da er mindre administrasjon. Den enkelte frilanser bør da selv tilpasse prisen slik at den reflekterer det. Norsk Journalistlag foreslår at på lengre oppdrag regnes 25 % av frilanserens arbeidstid som ufakturerbar.

Nyheter

  Hilde Tretterud ny sekretariatsleder i NJ

  Hilde Tretterud har vært konstituert i stillingen siden 1. oktober. - I Hilde får vi en engasjert leder med gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet, og med gode evner til å fortsette utviklingen av vår organisasjon. At hun også kjenner NJ og bransjen godt, er en stor fordel også for den som skal lede vårt sekretariat, sier leder [...]

   Fornøyde medlemmer

   Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.

    Hvem bør hedres med Trym-prisen?

    Norsk Journalistlag deler ut Trygve Moes pris på landsmøtet 26.-28. mars 2019. Prisen gis til medlemmer som har gjort en spesielt stor innsats for Norsk Journalistlag.