Landsstyret 2017-2019

Hege Iren Frantzen

Hege Iren Frantzen

Tittel:
Leder
Mobil:
+47 90 13 69 89

Medlem AU

Dag Idar Tryggestad

Dag Idar Tryggestad

Tittel:
Nestleder
Mobil:
+47 97 07 09 37

Medlem AU

Pål Hellesnes

Pål Hellesnes

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+ 47 95 78 40 48

Medlem AU

Britt-Ellen Negård

Britt-Ellen Negård

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 48 02 73 21

Medlem AU

Henrikke Helland

Henrikke Helland

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 91 13 66 39

1. vara AU

Anette Andresen

Anette Andresen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 41 51 91 15

2. vara AU

Kjersti Fikse Ness

Kjersti Fikse Ness

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 92 46 01 77

Håkon Okkenhaug

Håkon Okkenhaug

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 93 20 22 20

Dennis Ravndal

Dennis Ravndal

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 45 26 24 88

Robin Mortensen

Robin Mortensen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 93 22 96 64

Sonja Nordanger

Sonja Nordanger

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 93 24 53 81

Christer Pedersen

Christer Pedersen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 41 63 10 70

Lars Døvle Larssen

Lars Døvle Larssen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 90 17 56 50

Frank Lynum

Frank Lynum

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 98 20 33 08

Rolf Johansen

Rolf Johansen

Tittel:
Landsstyremedlem
Mobil:
+47 93 40 16 13

Monica White Martinsen

Monica White Martinsen

Tittel:
1. vara (fast møtende)
Mobil:
+47 47 27 24 25

Trude Furuly

Trude Furuly

Tittel:
2. vara
Mobil:
+47 45 41 65 28

Toralf Sandåker

Toralf Sandåker

Tittel:
3. vara
Mobil:
+47 97 18 26 75

Lene Svenning

Lene Svenning

Tittel:
4. vara
Mobil:
+47 91 87 91 32

Arne Ingmar Eggen

Arne Ingmar Eggen

Tittel:
5. vara
Mobil:
+47 91 64 51 45

Stein Akre

Stein Akre

Tittel:
6. vara
Mobil:
+47 41 42 33 07

Jathushiga Bridget Rajah

Jathushiga Bridget Rajah

Tittel:
7. vara
Mobil:
+47 90 94 12 13

Eirin Larsen

Ble opprinnelig valgt inn som 5. vara på landsmøtet i mars 2017, men har sluttet i bransjen og går derfor ut av landsstyret. 6.-8. vara rykker dermed opp.