Reiseregningsskjemaer for tillitsvalgte i NJ

Her kan du laste ned NJs reiseregningsskjemaer for tillitsvalgte i NJ

Reiser for tillitsvalgte

Dette reiseregningsskjemaet blir stadig endret, så du bør laste ned et nytt hver gang du skal fylle det ut.

 

Last ned reiseregningsskjema for tillitsvalgte, versjon 57

 

Last ned reiseregningsskjema for landsmøtet 2017

 

Hvis du finner noe som er galt: Send en e-post til Ketil Heyerdahl.