Visste du at

1 % av NJ-kontingenten går til NJs solidaritetsfond?