Visste du at

det som hovedregel ikke er tillatt å ansette noen midlertidig uten at de er vikarer for noen som er borte?