Visste du at

som medlem kan du få ekstra økonomisk støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse dersom du blir arbeidsledig?