Om NJ

Norsk Journalistlag (NJ) organiserer "redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger". Slik heter det i NJs vedtekter. NJ har rundt 9 500 medlemmer. Nesten alle journalister i Norge er organisert i NJ.

NJ er både en tariffaglig organisasjon og en mediepolitisk organisasjon. Norsk Journalistlag skal arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Medlemmenes opphavsrettsinteresser, journalistetiske standard og integritet er, sammen med vern av ytringsfriheten og samfunnets mediepolitikk, viktige arbeidsoppgaver.

NJs sekretariat ligger i Torggata 5 i Oslo, hvor det er 25 ansatte.

Fagbladet Journalisten holder også til i Torggata 5 i Oslo. Her er det 9 ansatte.