Om NJ Student

Melder du deg inn i NJ er du automatisk med i en rekke ulike journalistnettverkPå utdanningsinstitusjonen holder studentklubben pressepuber og andre arrangementer. Som medlem er du hjertelig velkommen på alle møter! Har du lyst å være med å arrangere, kan du melde deg til styret.

Som medlem i NJ kan du også delta på ulike journalistfaglige konferanser og samlinger i NJ. NJ trenger alltid aktive medlemmer, i klubben lokalt, i lokallaget og i sentrale organer.

NJ jobber for å ivareta dine rettigheter som student og i sommerjobb og jobb ved siden av studiene. Som medlem har du rett på individuell veiledning og hjelp av NJs stab i alle arbeidsrelaterte problemstillinger. Det er blant annet NJ som har avtale med arbeidsgiverne om at journaliststudenter skal få betalt i praksisperioden. Lurer du på hva du kan forvente i lønn? Alle NJs medlemmer får individuell veiledning og råd i lønnsspørsmål. Du kan ta kontakt direkte med NJ på telefon eller e-post.

Snarveier

Aktuelt

Aktuelt

    Kenneth Simensen (1947-2019)

    Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

      Pressens Hus skal styrke journalistikken

      Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.