#NJtariff

Norsk Journalistlag har sentrale tariffavtaler med arbeidsgiverforeningene Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Spekter (arbeidsgiverforeningen NRK er medlem av).

I tillegg har redaksjonsklubbene egne lokale avtaler som kan gi ytterligere rettigheter eller høyere satser – utover det den sentrale avtalen gir. Klubbleder kan gi informasjon om den lokale avtalen.

NJ har også direkte avtaler med enkelte mediebedrifter som ikke er medlem av en arbeidsgiverforening.

Avtalene er normalt todelt med en tariffavtale som inneholder lønns- og arbeidsbetingelser, samt en hovedavtale som inneholder bestemmelser om samarbeidsforhold mellom tillitsvalgte og bedrift. Medbestemmelsesrett, hvordan forhandlinger skal skje og hvordan man skal løse tvister, er omtalt i hovedavtalen.

Nyheter

    Kenneth Simensen (1947-2019)

    Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]