Om NJ

Norsk Journalistlag (NJ) organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere som har journalistikk som yrke. Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

NJ har snaut 9 000 medlemmer. Nesten alle journalister i Norge er organisert i NJ.

NJ er både en tariffaglig organisasjon og en mediepolitisk organisasjon. Norsk Journalistlag skal arbeide for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Medlemmenes opphavsrettsinteresser, journalistetiske standard og integritet er, sammen med vern av ytringsfriheten og samfunnets mediepolitikk, viktige arbeidsoppgaver.

NJs sekretariat ligger i Torggata 5 i Oslo, hvor det er 23 ansatte.

Nettmagasinet Journalisten.no gis ut av NJ, og holder også til i Torggata 5 i Oslo.